Vergeet als coach niet jezelf op te laden #90

Door Yannick, geplaatst op 25-10-2022
Vergeet als coach niet jezelf op te laden #90

Onze blogs bevatten doorgaans tips over hoe je met opgeladen batterijen optimaal kunt presteren als sporter, werknemer of student. Hier weten we veel over dankzij de wetenschap, gecombineerd met een schat aan praktijkervaring. Toch doe je het vaak niet alleen, je presteert niet in jouw eigen vacuüm maar bent vaak onderdeel van een groter geheel zoals een team, club, bedrijf of school. In deze blog aandacht voor één van de belangrijkste mensen voor de sporter, in dit geval DE COACH.

Door: NL sportpsycholoog Yannick Balk

Een uitgeputte coach verslechtert prestaties

Het meeste sportonderzoek richt zich op hoe een sporter zo goed mogelijk kan presteren. Echter, de omgeving context waarin sporters zich bevinden kan een aanzienlijke invloed hebben op hun gezondheid, welzijn en prestaties. Daarbij lijkt de coach een belangrijke bepalende factor te zijn en is de kwaliteit van relatie tussen de coach en zijn of haar sporter cruciaal. Onderzoek heeft daarbij laten zien dat een verminderde fitheid van de coach een negatieve invloed heeft op de sporters: Vermoeide en gestreste coaches geven bijvoorbeeld minder instructies en minder sociale steun aan hun sporters (Price & Weiss, 2000).

Gestreste coaches hebben daarnaast een negatieve invloed op het zelfvertrouwen van hun sporters (Thelwell et al., 2017). Tot slot ervaren sporters die gecoacht worden door uitgeputte coaches zelf ook meer spanning (Vealey et al., 1998). Het belang van een fitte coach geldt binnen elke sportsetting, ongeacht het niveau. Het geldt waarschijnlijk ook voor andere stafleden, zoals therapeuten, artsen en leraren.


***   Opleiding voor Trainer-Coaches 2023 ***

  20 mei, 27 mei en 10 juni 2023- DOORN

Bekijk de ervaringen van professionals uit de sport, onderwijs en zorg:

VIDEO HIER BEKIJKEN

Opleiding Mentale Trainer Coach NL sportpsycholoog Mindboxing

MELD JE NU AAN!


 

Het belang van een fitte coach

Ook voor een coach lijkt het voldoende op kunnen laden na inspanningen ‘op het werk’ belangrijk om fit te blijven. Onderzoek laat zien dat een tekort aan herstel gelinkt is aan meer stress en verminderde gezondheid van coaches. Deze factoren kunnen vervolgens een negatieve invloed hebben op hoe coaches interacteren met hun sporters, wat we terugzien in de mate van zogeheten autonomie-ondersteunend coachgedrag (autonomy support). Autonomie-ondersteunend coachgedrag bestaat onder andere uit:

  • Uitleg geven over activiteiten
  • Keuzemogelijkheden bieden waar mogelijk
  • Positieve en constructieve feedback geven
  • Interesse tonen in de sporter
  • Erkennen van het perspectief van de sporter

Door autonomie-ondersteunend coachgedrag te vertonen kunnen coaches voldoen aan de drie basisbehoeftes die ieder mens heeft: een gevoel van autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Autonomie-ondersteunend coachgedrag is gerelateerd aan meer intrinsieke motivatie van sporters, betere prestaties en beter motorisch leren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de fysieke en mentale fitheid van coaches een belangrijke voorspeller is van coachgedrag, waarbij meer fitte coaches meer autonomie-ondersteunend coachgedrag laten zien.

Hoe blijft een coach fit?

Verschillende studies hebben aangetoond dat ‘loskomen’ of ‘afstand nemen‘ van het werk (detachment) een belangrijke oplader is voor coaches. Loskomen van werk kan op meerdere manieren: fysiek, cognitief en emotioneel. Binnen NL sportpsycholoog spreken we hier over de Drie Batterijen methode. Fysiek loskomen betekent dat je de fysieke inspanning van je werk af kunt schudden. Mentaal loskomen heeft enerzijds betrekking op cognitief loskomen (je gedachten richten op andere zaken dan werk), en anderzijds op emotioneel loskomen (werk-gerelateerde negatieve emoties naast je neer kunnen leggen).

Eén onderzoek vond dat meer fysiek loskomen van het werk was gepaard ging met minder fysieke vermoeidheid van coaches, terwijl meer emotioneel loskomen van het werk gepaard ging met een hogere positieve stemming van coaches. Vervolgens waren lagere fysieke vermoeidheid en een hogere positieve stemming van coaches gerelateerd aan meer werkbevlogenheid, wat op haar beurt gerelateerd was aan meer autonomie-ondersteunend coachgedrag. Vanuit sporters gezien bleek dat autonomie-ondersteunend gedrag van hun coach gepaard ging met een hogere prestatietevredenheid over de training. Ander onderzoek onder Noorse en Zweedse coaches liet zien dat een gebrek aan loskomen de kans op uitputting gedurende een seizoen vergrootte.

Loskomen van het werk is dus een belangrijke voorspeller van het welzijn van coaches. Dit is dus een belangrijke algemene oplaadtip! Wellicht dat je je sporters meegeeft dat het goed is om geregeld afstand te nemen van hun sport, maar in hoeverre geef je het goede voorbeeld?

Oplaadtips NL sportpsycholoog voor coaches

  1. Plan in je agenda je vrije tijd om op te laden. Door tijd vast te leggen voor jezelf voorkom je dat de waan van de dag je agenda overneemt en daarmee jouw belangrijke ‘me-time’.
  2. Onderneem fysieke activiteiten naast het coachen, zoals wandelen, fietsen, zwemmen en hardlopen. Actieve vrijetijdsbesteding biedt doorgaans een goede afleiding van piekergedachten. Fysieke fitheid bevordert eveneens fysiologisch herstel van stress (door de aanmaak van hormonen met een herstel-bevorderende werking) en heeft een positief effect op slaap.
Referenties
Price, M. S. & Weiss, M. R. (2000). Relationships among coach burnout, coach behaviors, and athletes’ psychological responses. The Sport Psychologist, 14, 391-409.
Thelwell, R. C., Weston, N. J., Greenlees, I. A. & Hutchings, N. V. (2008). Stressors in elite port: A coach perspective. Journal of Sports Sciences, 26, 905-918.
Vealey, R. S., Armstrong, L., Comar, W. & Greenleaf, C. A. (1998). Influence of perceived coaching behaviors on burnout and competitive anxiety in female college athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 10, 297-318.

Binnen 24u contact in heel NL!

Download de drie batterijen app

In 100 dagen naar jouw droomdoel met de Drie Batterijen Methode® app op jouw mobiele telefoon.