Maak van elke sporter een sportpsycholoog #80

Door Ad, geplaatst op 17-05-2022
Maak van elke sporter een sportpsycholoog #80

Zijn sportpsychologen nodig of lopen zij in de weg? Wat is de relatie tussen sportpsychologie en een antibiotica kuur? Mijn doel is om de sporter ‘de sportpsycholoog van zichzelf’ te maken. In deze blog leg ik het ‘waarom’ van mijn model uit en schets ik kort de inhoud en toepassing ervan. Inclusief een test die je gratis kunt invullen.

Door: NL sportpsycholoog Ad Vos

Ik ben geen tovenaar voor de sporter

Bij de introductie van het model dat ik gebruik wordt menig sporter nerveus. Want velen komen voor een quick fix. Het model geeft de sporter, en bij minderjarigen ook de ouder(s), het inzicht dat het verbeteren van mentale vaardigheden een lastige opgave is. En bovendien een aanzienlijke tijdinvestering vergt, ook in de vorm van opdrachten. Ik bied standaard 8 sessies aan en onderbouw dat met de metafoor van de antibiotica kuur. Oftewel, dat betekent dat vroegtijdig stoppen mogelijk leidt tot revitalisatie van het mentale probleem. Ik geef aan dat ik geen tovenaar ben en daarom ook niet op voorhand weet wat goed is voor de sporter. Mijn taak is het ondersteunen van de sporter in de zoektocht om mentaal sterker te worden.

 

 

Gratis test voor sporter die ‘de sportpsycholoog van zichzelf’ wil worden

De sporter kent zichzelf het beste en met inzicht in het model is hij/zij in staat ‘de sportpsycholoog van zichzelf’ te worden. Dat beoogde doel blijkt in de praktijk een ideale manier om sporters intrinsiek te motiveren. Hetgeen doet vermoeden dat het vak van sportpsycholoog populairder is dan valt af te meten aan de bezoekersaantallen. Het model leg ik uit aan de hand van de resultaten van de door de sporter in te vullen test. Deze gratis test is te vinden via deze navolgende link.


*** Zelfstudie? Bestel het boek van Jan Sleijfer! ***

Mindboxing boek Jan Sleijfer

Zelf aan de slag met 76 oplaadtips en ondersteunende filmpjes.


 

Ik ben ook sportpsycholoog geworden om mezelf te ontwikkelen. Door het begeleiden van sporters krijg ik steeds meer inzicht in de samenhang tussen de procesvariabelen. En daardoor kan ik ook steeds beter de resultaten van wetenschappelijk onderzoek duiden. Daarbij gaan mijn gedachten soms uit naar die arme wetenschapper die soms ook getergd zal worden door de uitspraak ‘we weten steeds meer, maar begrijpen steeds minder’.

Daarbij een ode aan het in de psychologie onderbelichte geheugen. Deze variabele is, samen met het richten van de aandacht en lichamelijke toestand, de drijvende kracht achter het (sport)gedrag. Uitleg over de werking van het geheugen is essentieel, omdat het de sporter inzicht biedt in de wijze waarop zo effectief en efficiënt mogelijk getraind kan worden.

ACT en klassieke sportpsychologie

Het model toont verder de complexe samenhang tussen de diverse psychologische procesvariabelen. De sporter leert dat ingrijpen op één  van de variabelen, (in)direct effect heeft op de andere variabelen. Bij het aanleren van mentale vaardigheden combineer ik de methoden en technieken van Acceptance & Commitment Therapie (ACT) met die uit de (klassieke) sportpsychologie. De samenhang tussen beiden is in de navolgende tabel weergegeven.

ACT Sportpsychologie
Acceptatie en bereidheid n.v.t.
Defusie Gedachten training
Flexibele aandacht (mindfulness) Aandacht & concentratie
Het zelf (compassie) n.v.t
Waarden n.v.t
Toegewijde actie Doelen stellen
n.v.t Ontspanning
n.v.t Verbeelding

 

Oplaadtip NL sportpsycholoog

In mijn model zijn duidelijk de drie batterijen van NL sportpsycholoog te herkennen. Zie filmpje. Met daarin een  hoofdrol voor de batterij lichaamskracht, optimaal ondersteund door de gevoels- en denkbatterij. Het model toont aan dat deze drie batterijen elkaar onderling sterk beïnvloeden. Mentale training vergt het aanleren van een combinatie van (complexe) vaardigheden. Een NL sportpsycholoog helpt jou graag om de ‘sportpsycholoog van jezelf’ te worden.

Je kunt ook eerst de Drie Batterijen® App downloaden of gratis testen hoe opgeladen jouw batterijen zijn. Je ontvangt direct de uitslag. Nieuw is het boek van collega NL sportpsycholoog Jan Sleijfer.

Binnen 24u contact in heel NL!

Download de drie batterijen app

In 100 dagen naar jouw droomdoel met de Drie Batterijen Methode® app op jouw mobiele telefoon.