Atletiek winnaars hebben een plan #7

Door Manuel, geplaatst op 02-07-2019
Atletiek winnaars hebben een plan #7

Maandenlang gericht toewerken naar de wedstrijd. Klaargestoomd worden om te pieken. Net voor de start je zenuwen in bedwang houden. Oog in oog komen te staan met dat ene moment waarin al je inzet zich moet vertalen naar prestatie. Zeker in atletiek, de moeder van alle sporten.

Door NL sportpsycholoog Manuel van de Wal

In het kader van het NK atletiek junioren afgelopen weekend (2019) heeft AAV’36 de hulp ingeschakeld van NL sportpsycholoog om hun talenten optimaal voor te bereiden. Aan de hand van de Drie Batterijen Methode® is een groep van 30 atleten het 100-dagen-traject ingegaan. NL sportpsychologen Manuel van de Wal (Noord-Brabant) en Tanne van Nispen (Zuid-Holland) hebben hierbij hun krachten gebundeld en de maanden voorafgaand aan het NK diverse workshops verzorgd.

Atletiek betekent doelen stellen

De eerste workshop was gericht op het stellen van doelen. Is dat goud op het NK atletiek? Je PR verbeteren? Winnen van je naaste concurrent? Doelen geven richting aan wat je doet, stimuleren inzet en doorzettingsvermogen en dwingen je om nieuwe leerstrategieën te ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is echter wel dat de juiste soort doelen worden gesteld. Met behulp van de Drie Batterijen App® hebben de junioren individuele doelen opgesteld. Vervolgens hebben zij aan de hand van 7 stappen een plan opgesteld om toe te werken naar hun doel.

Omgaan met spanning binnen atletiek

In de tweede workshop stond het thema ‘omgaan met spanning’ centraal. Is spanning goed of slecht? En moet ik helemaal ontspannen zijn om te presteren? Spanning is goed nóch slecht. Het betekent dat ons lichaam zich klaarmaakt voor actie, zowel fysiek als mentaal. Afhankelijk van de situatie en onze gedachten over het vermogen om met deze situatie om te gaan, kan spanning ons helpen of juist hinderen in presteren.

In onze ‘groene zone’ is ons spanningsniveau optimaal om te presteren. De hoogte van een optimaal spanningsniveau is individueel bepaald en hangt af van de sport waarin gepresteerd moet worden. In de workshop zijn verschillende technieken besproken om spanning te verhogen (een goede warming-up, opzwepende muziek luisteren) of spanning te verlagen (ademhalingsoefeningen, jezelf even afzonderen of juist interactie met het publiek opzoeken). In het tweede deel van de workshop zijn we dieper ingegaan op aandacht en flow. De atleten hebben hierbij onderzocht welke aandachtstijl zij hebben en hebben geleerd hoe ze hun aandacht kunnen sturen.

Wedstrijdvoorbereiding

De derde workshop vond een week voorafgaand aan het NK plaats, waarbij een beroemde quote centraal stond: Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus. In de workshop hebben we gekeken naar oplaadtips voor de drie batterijen (Denkkracht, Gevoelskracht en Lichaamskracht), waarna de atleten een individueel wedstrijdvoorbereidingsplan hebben opgesteld.

Oplaadtip van NLsportpsycholoog

Aan het einde van de laatste workshop hadden de atleten nog één afsluitende vraag aan ons: ‘Wat is de beste tip die jullie ons kunnen geven?’. Tip 1: Focus op je taak. Wanneer je gedachten afdwalen, breng je aandacht dan terug naar de taak die voor je staat en wat je moet doen om de taak goed uit te voeren. Tip 2: Vertrouw op jezelf. Het zijn jouw kwaliteiten die je hebben gebracht waar je nu staat. Als je hard hebt getraind en je optimaal hebt voorbereid gaan diezelfde kwaliteiten ervoor zorgen dat je kunt presteren.

Als je benieuwd bent hoe het tijdens het NK met onze deelnemende atleten is gegaan en wat zij hebben meegenomen uit de sportpsychologische begeleiding, houdt dan onze vlog in de gaten voor reacties van de sporters op de Facebook van NL sportpsycholoog!

Binnen 24u contact in heel NL!

Download de drie batterijen app

In 100 dagen naar jouw droomdoel met de Drie Batterijen Methode® app op jouw mobiele telefoon.