Kansen en risico’s van teambuilding #85

Door Manuel, geplaatst op 09-08-2022
Kansen en risico’s van teambuilding #85

Met de start van een nieuw seizoen zien we bij veel teams weer een hoop veranderingen in de dynamiek. Teamleden zijn gekomen of gegaan. Misschien zijn er wisselingen gekomen in de staf. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. In het begin van het seizoen beginnen teams vaak weer met positieve energie. Echter, het kan voorkomen dat negatieve ervaringen en gevoelens uit het vorige seizoen blijven sluimeren en meegenomen worden in het nieuwe seizoen. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in hoe het team er voor staat. Hierin kan er gebouwd worden aan het fundament van het team. Maar wat is teambuilding nou eigenlijk? En waar is het goed om rekening mee te houden in het teambuilding-proces?

Door: NL sportpsycholoog Manuel van de Wal

Wat is teambuilding?

Teambuilding is een groepsinterventie gericht op teamprocessen, waardoor prestaties van het team direct of indirect worden beïnvloed. Teambuilding kan er dus voor zorgen dat tijdens het wedstrijdseizoen de daadwerkelijke prestatie van het team dichter bij hun potentiële prestatie kan komen te liggen. In de loop van een seizoen zijn er verschillende omstandigheden die ten koste kunnen gaan van de potentiële prestatie. Denk bijvoorbeeld aan een communicatiestijl van de coach die niet matcht met de behoeften van de spelers. Wisselspelers die zich niet betrokken voelen bij het team. Spelers die hun individuele doelen niet in lijn stellen met de teamdoelen. Het botsen van karakters, waardoor de bereidheid om samen te werken ondermijnd wordt. Met behulp van teambuilding zou je een hoop van deze potentiële problemen al kunnen ondervangen.


Maak van je team mindboxers!

Mindboxing boek Jan Sleijfer

Bestel het handboek voor persoonlijke groei en gezondheid.


Teambuilding onder begeleiding

Teambuilding kan een direct effect hebben op prestaties door te focussen op de taakcohesie of een indirect effect door te focussen op teamcohesie. Lees meer over cohesie in blog #60 “Een goed begin is het halve werk. Hoewel de insteek is dat teambuilding een positief proces is, kunnen er zoals eerder genoemd ook negatieve uitkomsten naar boven komen, zoals verborgen conflicten of gevoelens die angst of spanning veroorzaken in het team. Teambuilding vergt dan ook extra zorgvuldigheid wanneer er door botsende karakters in het team of coach-speler(s)conflicten serieuze blokkades zijn om optimaal presteren mogelijk te maken. Afhankelijk van het doel van de teambuilding kan een interventie onder professionele begeleiding belangrijke voordelen bieden.

  • Staf en teamleden halen er over het algemeen altijd concrete handvatten uit om de teamprocessen effectiever te laten verlopen.
  • Het teambuilding-proces verloopt sneller, is duurzaam en duidelijk gelinkt aan de teamdoelen.
  • De aanwezigheid van een procesbegeleider zonder belangen is van toegevoegde waarde om een veilige en open sfeer te waarborgen.
  • Teamleden leren over elkaars kennis, vaardigheden en karakter en verbeteren hun persoonlijke effectiviteit.

Oplaadtip NL sportpsycholoog

Stel duidelijke doelstellingen met betrekking tot wat je als team uit de teambuilding zou willen halen. Stem vervolgens de invulling van de interventie hierop af en schakel eventueel professionele hulp in om dit proces te begeleiden. Ben je er tevens van bewust dat teambuilding geen eenmalig trucje is. Net als leiderschap is teambuilding een continue proces. De open, acceptatie-gerichte houding die je als team nodig hebt om als eenheid te opereren is een voorwaarde om je door tegenslagen heen te kunnen slaan en successen te kunnen boeken. Winnen en verliezen doe je samen.

NL sportpsycholoog ondersteunt graag de coach en het team. Neem vrijblijvend contact op. Je kunt ook eerst de Drie Batterijen® App downloaden en/of het boek bestellen via de webshop.

 

Binnen 24u contact in heel NL!

Download de drie batterijen app

In 100 dagen naar jouw droomdoel met de Drie Batterijen Methode® app op jouw mobiele telefoon.