Stoppen met sport? Help, mijn passie is weg! #10

Door Ad, geplaatst op 06-08-2019
Stoppen met sport? Help, mijn passie is weg! #10

Eén op de vijf sporters die ik begeleid, stopt met hun sport of gaan het rustiger aan doen. Ligt dit aan mij als sportpsycholoog, of is het een vaak voorkomende worsteling bij sporters? Stoppen met sport ligt gevoelig, zeker als de passie is verdwenen.

Door NL sportpsycholoog Ad Vos

Stoppen met sport of doorgaan?

In het gesprek met sporters vraag ik standaard wat sporters voor hun sport over hebben. Deze vraag raakt aan de ‘waarden’ die sporters hanteren in hun sport. Waarden zijn zoals een kompas; zij geven de richting aan en niet de bestemming. Een voorbeeld om het begrip ‘waarde’ te verduidelijken: de ene sporter kan de waarde ‘gezondheid’ belangrijker vinden dan de waarde ‘prestatie’ en de andere sporter kiest deze waarden juist andersom. Dat betekent dat de sporter die gaat voor ‘prestatie’, eerder zal trainen bij ziek zijn dan de sporter die ‘gezondheid’ belangrijker vindt. Nog afgezien van de inhoud en het resultaat van het verschil in waardebepaling, is het voorstelbaar dat de weg naar de top voor beide sporters er verschillend uit ziet. Stoppen met sport is vroeg of laat onvermijdelijk.

Passie en waarden

Het wordt nog spannender als we ook kijken naar waarden op andere levensgebieden, zoals familie, werk en vrienden. En de sporter daarbij afweegt of  voldoende balans wordt ervaren in het leven. Belangrijk bij het overdenken van waarden is dat deze niet worden beïnvloed door anderen of omdat het zo hoort conform sociale en culturele regels. De sporter moet waarden oprecht onderschrijven.

Rol als sportouder

Maar al te vaak bepalen ouders (deels) de waarden van jonge kinderen. Later in hun sportcarrière realiseert de sporter dat de waarden van vroeger niet meer de waarden van het heden zijn. Er is immers ook zoveel te genieten in het leven buitenom sport. Blijkt echter dat na zorgvuldige afweging de sport als levensgebied op nummer één staat, dan is het tijd voor gerichte actie. Het beste middel is doelen stellen. Het zal niet verbazen dat deze in dienst moeten staan van de gekozen waarden.

Rol als sportpsycholoog

Ik ben er niet trots op dat ik medeplichtig ben aan het om zeep helpen van de sportieve ambities van sommige sporters. Desalniettemin geniet ik er wel van als deze sporters gelukkiger de praktijk verlaten dan dat zij binnenkwamen. Stoppen met sport? Dat is ook sportpsychologie!

Oplaadtip van NL sportpsycholoog


Trek tijd uit om goed na te denken over wat je belangrijk vindt in jouw leven en hoe jouw carrière als sporter daarin past. Als je concludeert dat jouw sport echt de nummer één is op jouw lijstje, dan zal dat jouw passie aanwakkeren. Een sportpsycholoog van NL sportpsycholoog helpt jou graag bij de zoektocht naar jouw waarden.   

Binnen 24u contact in heel NL!

Download de drie batterijen app

In 100 dagen naar jouw droomdoel met de Drie Batterijen Methode® app op jouw mobiele telefoon.