Creativiteit is goud waard #44

Door Manuel, geplaatst op 19-10-2020
Creativiteit is goud waard #44

In de topsport en het bedrijfsleven zijn we als coach of manager vaak op zoek naar creativiteit bij onze teamleden. Creativiteit is immers een manier waarop je als team of bedrijf kan groeien. Hoe je een voorsprong kan creëren op je concurrentie en hoe je flexibel met weerstand om kan gaan. Zeker in de huidige tijd, waarin van de gehele samenleving veel aanpassingsvermogen wordt gevraagd, is het vermogen om tot creatieve oplossingen te komen goud waard.

Door: NL sportpsycholoog Manuel van de Wal

Top-6 aanbevelingen om creativiteit te stimuleren

De mate waarin creativiteit kan floreren binnen een organisatie hangt af van drie factoren: motivatie, creatief denkvermogen en expertise. Leiders hebben een essentiële rol in het stimuleren van creativiteit bij hun teamleden. Hoewel creatief denkvermogen absoluut ontwikkeld kan worden, is het tevens sterk gerelateerd aan persoonlijkheid. Gemakkelijker te beïnvloeden zijn expertise en motivatie.

Als coach of manager kun je gebruik maken van onderstaande zes aanbevelingen om creativiteit binnen je team te stimuleren.

1. Taak en uitdaging. Het meest simpele en effectieve wat leiders kunnen doen is het matchen van teamleden met de juiste taak, hetgeen de intrinsieke motivatie aanwakkert. Dit vereist kennis over de competenties van de teamleden en de taakvereisten. Wanneer het teamlid het gevoel heeft zich in een uitdagende omgeving te kunnen ontplooien wordt ruimte gegeven aan creativiteit. Omdat het moeilijk en tijdrovend is om goede matches te maken, wordt nog te vaak voor de snelle en gemakkelijke match gekozen.

2. Vrijheid. Geef je teamleden autonomie om naar eigen inzicht invulling te geven aan zijn of haar taak bínnen de gespecificeerde kaders. Essentieel is dat teamleden de veiligheid voelen om fouten te mogen maken en te exploreren.

3. Tijd, geld en ruimte. De twee belangrijkste hulpbronnen die creativiteit beïnvloeden zijn tijd en geld. Leiders moeten deze bronnen zorgvuldig toewijzen. Een krappe deadline en idem budget leiden ertoe dat iemand eerder voor de snelle, voor de hand liggende oplossing kiest. Daarnaast is de juiste fysieke ruimte ook een belangrijke hulpbron. Creatieve teams hebben baat bij een open werkruimte in plaats van een kleine, afgesloten ruimte.


reclame

Meer creativiteit nodig…?

Opleiding Mentale Trainer Coach NL sportpsycholoog 2021

Als professional je eigen team mentaal sterker maken?  Word licentiehouder!  Meer info: klik hier!


 

4. Aanmoediging. Een basisbehoefte van de mens is om erkend te worden en verbondenheid te voelen. Toon dus interesse in de persoon, stel open vragen, vraag om input, reageer op ideeën en geef complimenten. Dit is geen eenmalig trucje, maar vereist consistent gedrag van een leider.

5. Team-eigenschappen. Creëer teams met een diversiteit aan perspectieven en achtergronden. Verschillende expertises en creatieve denkstijlen kunnen leiden tot nieuwe ideeën. Het samenstellen van homogene teams belemmert creativiteit. Naast diversiteit zijn er nog drie andere componenten waar leiders invloed op kunnen hebben om creativiteit te faciliteren op teamniveau: (a) acceptatie van gezamenlijke teamdoelen, (b) bereidheid om elkaar te helpen en (c) herkenning en erkenning van elkaars unieke kwaliteiten.

6. Steun en aanmoediging vanuit de hele organisatie. Aanmoediging van een coach of manager is effectief. Echter, het meest krachtig is als de gehele organisatie een klimaat stimuleert, waarin creativiteit wordt aangemoedigd. Zorg dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat men vanuit dezelfde visie richting een gezamenlijk doel werkt.

Oplaadtip NL sportpsycholoog

Coaches en managers kunnen onbewust systemen in de hand werken die creativiteit belemmeren. Kijk als leider dus kritisch naar de omgeving waarin jouw teamleden opereren en durf veranderingen door te voeren. Creëer een leerklimaat en stimuleer intrinsieke motivatie bij je teamleden, zodat creativiteit kan ontbranden. Ben je benieuwd hoe jij je leiderschapsvaardigheden kan ontwikkelen en creativiteit kan stimuleren?

Neem dan vrijblijvend contact op met een NLsportpsycholoog. Doe eerst gratis de Drie Batterijen® test of installeer de app. In het voorjaar van 2021 start onze opleiding Mentale Trainer Coach & Licentie, voor iedereen die praktische handvatten kan gebruiken om mentale vaardigheden toe te passen in de sport of op het werk. Er zijn nog 9 plekken beschikbaar. Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Binnen 24u contact in heel NL!

Download de drie batterijen app

In 100 dagen naar jouw droomdoel met de Drie Batterijen Methode® app op jouw mobiele telefoon.