Workshop: Wat elke sportouder moet weten!

 
NLsportpsycholoog® organiseert i.s.m. Topsport Haarlemmermeer:

 

"Drie manieren om de beste sportouders te worden!"

Ouders van talentvolle jonge sporters willen het beste voor hun kind. Naast hun rol als ‘gewone’ ouder fungeren sportouders ook als chauffeur, trainer, coach, psycholoog en sponsor. De grootste uitdaging is het talent van je kind optimaal te laten ontwikkelen, zonder dat je teveel druk uitoefent. Niet alleen in de sport, maar zeker ook in combinatie met school en een gelukkig sociaal leven.

Na afloop ervaren ouders meer zicht op hun eigen rol en gedrag als sportouder en leert men mentale barrières bij het kind beter herkennen en hem of haar hierin te begeleiden.

Een interactieve workshop van 2.5 uur, met:

  • Drie manieren die antwoord geven op de vraag: “Hoe begeleid je als ouder je kind (mentaal) naar sportief succes, zonder dat hij of zij plezier in het sporten verliest en zijn/haar schoolprestaties hieronder lijden?”.
  • Een succesvolle topsportouder zélf aan het woord, die uit eigen ervaring vertelt hoe zij hun kind hebben opgevoed en (nog steeds) begeleiden op WK-niveau.
  • Meer zicht op jouw eigen rol en gedrag als sportouder: "Wat voor type ouder ben ik?".
  • Onderlinge uitwisseling van kennis en verhalen met andere sportouders, die 'gewone' ouders vaak niet begrijpen.
  • Ontvangst gratis inlogcode app Drie Batterijen® methode. 

N.B. Deelname uitsluitend voor sportouders, met kinderen tussen de ca. 8 - 21 jaar!

Datum: donderdag 29 maart 2018

Tijd: 19.00 - 21.30

Plaats: Hoofddorp

Adres: wordt later bekend gemaakt

Doelgroep: uitsluitend (top-)sportouders 

Kosten: GRATIS!

Meer info en aanmelden: Stuur een mail naar NLsportpsycholoog drs. Jan Sleijfer jan@nlsportpsycholoog.nl en vermeld daarbij:

  • Mijn / ons kind beoefent: ... (sport)

  • De leeftijd van mijn / ons kind is: ... (jaar) 

  • Ik / wij komen met ... aantal personen (naam vader en/of moeder c.q. verzorger)